Contacteaza- ne:tel: , fax:

Consimțământ

Quick link: Formular obținere consimțământ

Stimate Client,

Acest formular cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin acest formular vă solicităm să vă exprimați consimțâmantul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici. Vă rugăm să completați acest formular doar dacă sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Cine suntem?

Denumirea societații care vă solicită consimțâmantul pentru utilizarea datelor dumneavoastră, în scopurile specificate în acest formular, este:

S.C. WECO T.M.C. S.R.L.

Str. Zambilelor nr. 96, etaj 2, sector 2

București, România

Dorim să utilizăm următoarele date cu caracter personal:

  • Date carte de identitate
  • Date pașaport
  • Număr de telefon
  • Adresa de e-mail
  • Date programe / număr frequent flyer

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul efectuării: rezervării de cazare / transport / închiriere mașină.

Ce vom face cu datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi transmise către agenția de turism S.C. WECO TMC S.R.L.  și furnizorilor de servicii aferente scopurilor menționate mai sus. De asemenea, S.C. WECO TMC S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii afiliate sau cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile specificate aici.

Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Transfer internațional de date

Dacă este necesar pentru realizarea scopurilor specificate aici, datele dumneavoastră pot fi transmise și unor furnizori de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și prin urmare în afara ariei de aplicabilitate a Regulamentului EU 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel de transferuri vor fi efectuate, doar pentru scopurile specificate în acest formular, însă posibil în lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate. În situațiile în care este posibil, vor fi solicitate furnizorilor de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și angajamente de păstrare a confidențialității și protecție a datelor, dar fără a exista vreo certitudine cu privire la însușirea acestor angajamente de către aceștia.

Vă rugăm să aveți în vedere că, prin semnarea acestui consimțământ, vă exprimați și acordul expres cu privire la transmiterea și prelucrarea datelor dumneavoastră înafara Spațiului Economic European, în condițiile specificate în acest formular.

Retragerea consimțământului

Vă puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest formular, fie la adresa de email: gdpr@wecotravel.ro

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră

Vom pastră datele dumneavoastră timp de 2 ani de la data furnizării lor către noi.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.  Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora.

Dreptul de a vă plânge

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Am citit și am înțeles informațiile furnizate în acest formular și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele așa cum se specifică în acesta.

Dacă sunteți de acord cu furnizarea informațiilor solicitate și prelucrarea acestora conform celor specificate în acest formular, vă rugăm să completați rubricile din formularul aflat la adresa: Formular obținere consimțământ