Contacteaza- ne:tel: , fax:

Informare

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Client,

Acest formular cuprinde o informare cu privire la Politica noastră privind protecția datelor dumneavoastră personale (“Politica”),  pe care o puteți accesa la www.wecotravel.ro

Cine suntem?

S.C. WECO TMC S.R.L.

Cum utilizam datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi transmise furnizorilor de servicii necesare îndeplinirii scopurilor aferente asigurării serviciilor de călătorie sau accesorii acestora așa cum sunt descrise în Politica noastră. De asemenea, S.C. WECO TMC S.R.L.  poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii afiliate sau cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile și în condițiile specificate în Politica noastră.

Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise, excepțional, organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Datele dumneavoastră pot face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, proces care poate să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Transfer internațional de date

Dacă este necesar pentru realizarea scopurilor specificate aici, datele dumneavoastră pot fi transmise și unor furnizori de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și prin urmare în afara ariei de aplicabilitate a Regulamentului EU 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel de transferuri vor fi efectuate, doar pentru scopurile specificate în acest formular, însă posibil în lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate. În situațiile în care este posibil, vor fi solicitate furnizorilor de servicii localizați în afara Spațiului Economic European angajamente de păstrare a confidențialității și de protecție a datelor, dar fără a exista vreo certitudine cu privire la însușirea acestor angajamente de către aceștia.

Retragerea consimțământului

Va puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră, indicată în această informare, sau la adresa de email: gdpr@wecotravel.ro

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora. 

Dreptul de a va plânge

Daca aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, Romania

Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal, va rugam să vizitați pagina noastră la http://www.wecotravel.ro/ro/gdpr/politica-gdpr.