Contacteaza- ne:tel: , fax:

Politica GDPR

Politica cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Actualizată la data de 08.05.2018

Introducere

Noi, Weco SRL ("noi" sau "Compania"), respectăm intimitatea dvs. și ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților noștri.

Această Politică cu privire la protecția datelor cu caracter personal descrie regulile și practicile noastre în ceea ce privește colectarea, utilizarea și stocarea informațiilor.

Vă încurajăm să citiți cu atenție Politica noastră și să o aveți în vedere pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

În această Politică cu privire la protecția datelor cu caracter personal veți citi despre:

 • Ce fel de informații colectăm.
 • Cum colectăm informațiile dvs.
 • Cum folosim informațiile pe care le colectăm.
 • Cu cine împărtășim informațiile și în ce scop.
 • Drepturile clienților.
 • Pentru cât timp păstrăm informațiile pe care le colectăm.
 • Cum vă protejăm informațiile.
 • Cum să ne contactați.

Ce fel de informații colectăm? Cum colectăm informațiile?

WECO oferă servicii de gestionare a călătoriilor de afaceri și o gamă largă de consultanță și servicii post - vânzare. Pentru a furniza aceste servicii, WECO solicită date personale referitoare la persoanele autorizate să călătorească pentru client ("persoane fizice vizate"), numiți în continuare "Călător" sau "Călători". Aceste date pot fi colectate în principal de la Călător sau de la client. Pentru a finaliza aranjamentele de călătorie solicitate de Călător sau de client, WECO transfera în mod obișnuit date personale către unul dintre sistemele globale de distribuție sau un motor de rezervare prin internet. Aceste date pot include, dar nu se limitează la, informații precum nume, prenume, adresa, adresa de email, telefon, vârsta, stare civilă, condiții medicale, informații privind actul de identitate sau pașaportul, copii, card de credit/debit.

Sistemele globale de distribuție realizează aranjamentele de călătorie solicitate prin furnizori de călătorie, cum ar fi companii aeriene, hoteluri și agenții de închiriere auto. WECO confirmă apoi călătorilor informațiile privind călătoriile și costurile. WECO nu exercită niciun control asupra utilizării informațiilor personale transmise prin intermediul sistemelor globale de distribuție sau al altor furnizori de servicii de călătorie.

Prin trimiterea datelor personale către WECO, clientul WECO, în numele călătorilor săi, în mod direct, autorizează utilizarea datelor personale ale călătorului in vederea efectuării aranjamentelor de călătorie, inclusiv transferurile necesare către terțe părți ale datelor personale. Călătorii pot solicita ca transferurile să nu aibă loc, caz în care WECO nu va putea efectua aranjamentele de călătorie.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm?

Folosim informațiile cu caracter personal în modalitățile descrise în această politică cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Noi nu închiriem, nu vindem sau divulgăm datele cu caracter personal colectate unor terțe părți, cu excepția celor descrise în această politică cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate unei terțe părți numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate și doar în baza unor angajamente de păstrare a confidențialității și protecție a datelor din partea acestora, în conformitate cu legea aplicabilă.

Pentru a facilita aranjamentele de călătorie, WECO va trebui să transmită datele personale ale călătorilor către operatorii sistemelor globale de distribuție, dar fără a se limita doar la acestea. În funcție de necesitățile de călătorie specifice ale călătorului, acest lucru poate necesita transferuri de date cu caracter personal dincolo de Spațiul Economic European, către locații din întreaga lume, în condițiile prevăzute în această Politică.

WECO nu se poate asigura că un destinatar al unei terțe părți va respecta prevederile acestei politici privind protecția datelor cu caracter personal, propriile sale politici de confidențialitate sau cele ale Legislației aplicabile.

În cazul în care WECO trebuie să transfere date personale către o terță parte, acesta va respecta principiile de notificare și consimțământ stabilite în aceasta politica. De asemenea, în măsura posibilului, va încheia un acord scris cu terța parte, acord care să prevadă că aceste date pot fi prelucrate numai în scopuri limitate și specificate, toate în conformitate cu consimțământul călătorului și cu acordul contractual dintre client și WECO. Un astfel de acord cu o terță parte va oferi același nivel de protecție ca cel prevăzut în prezenta politică și în Legislația aplicabilă. Acest acord vă asigură în continuare că terțul respectiv va lua măsuri rezonabile și adecvate pentru a se asigura că prelucrează datele personale care îi sunt transferate în conformitate cu prezenta politică și Legislația aplicabilă.

Datele personale ale călătorului pot fi transferate de către WECO unor terțe părți în scopul gestionării conturilor clienților, sau în scopul furnizării serviciilor de suport, incluzând transmiteri către afiliații săi, furnizorii de călătorii și sistemele de distribuție globală sau motoarele de rezervare utilizate în industria călătoriilor, dar doar în baza consimțământului calatorului.

De asemenea, este posibil ca datele dvs. să fie furnizate și altor companii afiliate sau cu care ne aflăm în relații de parteneriat, cum ar fi: furnizori de servicii IT, marketing, sau alți furnizori similari, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile specificate aici, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Datele dumneavoastră pot face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri,  care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Transferul de date în afara SEE

După cum am specificat mai sus, datele dumneavoastră pot fi transmise și  în afara Spațiului Economic European și prin urmare în afara ariei de aplicabilitate a Regulamentului EU 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dar doar pentru scopurile specificate în această Politică și doar în baza consimțământului călătorului.

Drepturile clienților

Aveți dreptul să solicitați:

Să vi se confirme dacă datele dumneavoastră cu caracter personal fac obiectul prelucrării, precum și să primiți acces la acestea.

 1. Să primiți o copie a informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
 2. Să solicitați rectificarea informațiilor personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră.
 3. Să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră personale.
 4. Să obiectați prelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi.
 5. Să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi.
 6. Să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 7. Să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa indicata mai jos, sau bifând link-ul cu privire la retragere consimțământ de la finalul acestei Politici.

 Aceste drepturi pot fi exercitate cu bună credință, în condițiile legislației aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazurile în care datele personale au fost împărtășite furnizorilor de călătorie (de exemplu, companii aeriene, companii de închiriere de mașini sau hoteluri), nu este întotdeauna posibil ca WECO să asigure rectificarea sau ștergerea lor și la nivelul acestor furnizori.

În cazul oricărei de astfel de solicitări Weco are datoria contractuală să informeze călătorul sau clientul (angajatorul călătorului).

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus sau să primiți mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa: S.C. WECO TMC SRL, București, strada Zambilelor nr. 96, etaj 2, sector 2, București, România.

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră

Vom păstra datele dumneavoastră pe durata valabilității contractului nostru cu clientul (angajatorul călătorului) și încă o perioadă de 1 an de la data încetării acestuia.

Cum protejăm informațiile dvs.?

WECO își va informa clienții și partenerii de afaceri (de exemplu, furnizorii și alte părți terțe) despre angajamentul de a respecta legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Acesta va furniza o astfel de notificare într-o varietate de maniere, după cum este cazul, cum ar în contractele sale cu clienții, prin postare pe site-ul său web (https://www.wecotravel.ro ).

Menținerea siguranței datelor cu caracter personal ale călătorilor este de o importanță capitală pentru WECO. Toate datele personale prelucrate de WECO sau în numele acestuia sunt supuse unor standarde stricte pentru a se asigura că acestea sunt sigure și că se mențin niveluri adecvate de confidențialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal.

WECO adoptă măsuri tehnice și organizatorice rezonabile și adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii.

WECO va prelucra date personale numai în scopuri limitativ prevăzute în această Politică și nu va prelucra date personale în niciun scop incompatibil cu aceste scopuri limitate.

Deși luăm măsuri rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal, nu putem fi însă responsabili pentru faptele celor care obțin acces neautorizat sau abuziv și nu putem oferi garanția, expresă, implicită sau în orice alt fel, că astfel de incidente nu pot apărea.

Datele personale nu sunt transmise către o terță parte decât în condițiile prezentei Politici și doar cu consimțământul călătorului ("Consimțământul"). Clientul WECO are obligația de a obține consimțământul angajatului său, Călător.

WECO va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu legislația și / sau reglementările aplicabile.

 Actualizări sau modificări ale politicii privind protecția datelor cu caracter personal

Putem actualiza sau modifica această Politică privind protecția datelor cu caracter personal, periodic sau atunci când considerăm că este necesar, iar cea mai recentă versiune va fi postată pe site-ul nostru (data ultimei actualizări fiind menționată sub titlu). Vă încurajăm să consultați regulat această politică privind protecția datelor cu caracter personal, pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune.

Cum puteți să ne contactați

Dacă aveți întrebări despre informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră și despre modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactați la adresa: S.C. WECO TMC SRL, București, Strada Zambilelor, numărul 96, etaj 2, sector 2, la numărul de telefon 021-2422323, sau la adresa de email gdpr@wecotravel.ro

Informații despre noi:

S.C. WECO TMC SRL

Sediu social: București, Strada Zambilelor nr. 96, etaj 2, sector 2,

CUI: RO6309553

J 40/ 16992/ 1994