Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Vă informăm că operatorul de date al datelor dvs. personale cu privire la furnizarea de servicii este SC WECO TMC SRL – WECO TRAVEL ROMANIA cu sediul in Bucuresti, Str. Zambilelor 96, sector 2, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J40/16992/1994, cod fiscal RO6309553.

 2. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate cu măsuri de securitate adecvate care îndeplinesc atat cerințele legislației Uniunii Europene cat si din Romania aplicabile în general.

 3. Baza pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal începând cu 25 mai 2018, constituie art. 6, secțiunea 1, literele (a), (b), (c) și (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

 4. Toate datele cu caracter personal sunt utilizate numai în scopul executării acordurilor încheiate, realizării și soluționării acestora. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în următoarele scopuri (în funcție de corespondență):

 • răspunsul la o întrebare referitoare la orice rezervare / rezervare sau alte servicii furnizate de Weco Travel;
 • răspuns la o reclamație raportată sau la o altă cerere;
 • furnizarea informațiilor specifice solicitate de compania dumneavoastră;
 • transferul documentelor de călătorie comandate;
 • prezentarea unei oferte sau a altor informații comerciale în cazul comenzii, precum și în scopuri de marketing direct;
 • în alte scopuri necesare și legate de corespondența care se desfășoară.
 1. Datele cu caracter personal vor fi transferate către țări terțe sau organizații internaționale (în afara Spațiului Economic European) dacă sunt necesare pentru a atinge scopul executarii serviciilor.

 2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate până la executarea serviciului și apoi pentru perioada de timp prevăzută de lege (dacă este cazul), precum și rezultate din răspunderea de drept civil sau obligațiile publice și administrative ale companiei cu privire la drepturile sau obligațiile la care corespondența in speta se referă.

 3. În cazul depunerii unei reclamații sau a unei alte reclamații, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară pentru a investiga legitimitatea reclamației, pentru a oferi un răspuns adecvat, precum și pentru perioada de răspundere posibilă prevăzută de lege la plângere.

 4. Datele dvs. cu caracter personal pot fi puse la dispoziția altor entități dacă cooperarea lor cu Weco Travel este justificată de scopurile prelucrării (de exemplu, companiile aeriene, hotelurile, ambasadele în cazul serviciilor de vize, companiile de asigurări, companiile de închirieri auto, căile ferate, entitățile care furnizează servicii juridice către companie, servicii de curierat, servicii fiscale și de audit etc.).

 5. Furnizarea de date este voluntară, iar operatorul obține orice date cu caracter personal direct de la persoana vizată, de la o terță parte (de exemplu, atunci când rezervarea nu este făcută de călător), sau automat prin intermediul platformelor web Weco Travel.

 6. Persoana la care se referă datele cu caracter personal (adică persoana vizată) are dreptul de a solicita Agentiei accesul la datele sale personale, corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestora, precum și transferul de date și retragerea consimțământului pentru prelucrare de date cu caracter personal. Mai mult, persoana vizată are dreptul să depună o reclamație la președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice intrebari sau cereri privind datele dvs personale, va rugam sa ne contactati prin intermediul formularului contact form.